Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING działa od 25 marca 1999 r. na podstawie wpisu do rejestru Sądu Okręgowego w Warszawie Nr RST - 3674.
W wyniku nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskało wpis KRS:0000154554.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Obszarem działania Stowarzyszenia jest cały kraj.
Regon: 016055514
NIP: 527-22-57-342
Adres: 00-872 Warszawa
ul.Chłodna 36

Tel: (22) 620 - 44 - 22
(22) 624 - 02 - 71

biuro@autoconsulting.com.pl rzeczoznawcy@autoconsulting.com.pl

Od 21-01-2014 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma
i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności.
Na życzenie naszych kontrahentów i klientów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach
PREZES
Zygmunt Ostrowski
v-ce Prezes
Tomasz Banasik
v-ce Prezes
Leszek Dworecki
Skarbnik
Ryszard Kochanowski
Sekretarz
Józef Wasilewski
Członek
Borysław Piotrowski
Członek
Jerzy Kiliszek
PRZEWODNICZĄCY
Janusz Sebzda
v-ce Przewodniczący
Dariusz Więckowski
Członek
Marcin Wacławek